Ověřování dokumentů

Konzulát může ověřovat dokuenty například plnou moc.

K dokumentu přikládáme potvrzení o pravosti podpisu, nikoli o správnosti dokumentu.

Dokument vydáváme nejpozději do 7 dnů.

K ověření si sebou přineste:

  • dokument, který chcete ověřit (podepíšete na konzulátu)
  • vaš průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas a povolení k pobytu)
  • kopie průkazů totožnosti osob uvedených v dokumentu