Služby

Služby ČR a SR:
1. vytipování ,příprava a realizace veletrhů, výstav, seminářů a jiných akcí k propagaci
2. zajištění školení a seminářů na míru
3. vyhledání partnera na Filipínách
4. rešerše příležitostí v oboru
5. rešerše tendrových příležitostí
6. speciální marketingový průzkum
7. obchodně podnikatelské mise
8. zajištění služební cesty včetně obchodních jednání a mimo obchodních aktivit
9. poskytování informačního servisu o právních, daňových a dalších podmínkách podnikání na Filipínách
10. pomoc při vyhledávání zaměstnanců, kanceláří, zakládání společnosti
11. zajištění kontaktů na filipínské instituce a konkrétní osoby
12. vyřízení záležitostí na Filipínách (odevzdání dokumentů a pod.)
13. umístění nabídky na internet
14. zaslání informačních materiálů

Mimo nabízené služby je Filipínská komora připravena poskytnout celou škálu doplňkových služeb.