Vízum

Podle informací ministerstva zahraničních věcí v ČR a SR občané České republiky a Slovenska mohou na Filipíny vycestovat za účelem turistiky bez víz, pokud jejich doba pobytu nepřesáhne 30 dnů. Pro vstup se vyžaduje cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců nad předpokládanou dobu pobytu na Filipínách a zpáteční letenka, eventuálně letenka do další destinace. Bez zpáteční nebo navazující letenky nebudou cestující do země vpuštěni.

Při turistických cestách nad 30 dní či cestách za jiným účelem je potřeba si zažádat o vízum. Na konzulátu Vám můžeme vydat turistické vízum na jednorázový vstup platný na 59 dni, dále turistické vízum s možností opakovaného vstupu na 6 měsíců nebo na rok.

Ostatní typy víz může vydávat pouze velvyslanectví v Praze.

S žádostí o vízum si s sebou přineste:

1. vyplněný formulář (visaform)

2. fotografii pasového formátu

3. zpáteční eventuálně navazující letenku

4. pojištění na dobu pobytu

5. pas

6. feedback (Feedback form)