Overovanie dokumentov

Konzulát môže overiť dokuenty napríklad plnú moc.

K dokumentu prikladáme potvrdenie o pravosti podpisu, nie o správnosti dokumentu.

Dokument vydáváme nejpozději do 7 dnů.

Na overenie si so sebou prineste:

  • dokument, ktorý chcete overiť (podpíšete na konzuláte)
  • vašu preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas a povolenie na pobyt)
  • kópie preukazov totožnosti osôb uvedených v dokumente