José Rizal

José Rizal se narodil 19. července 1861 v Calambě v provincii Laguna. Svá univerzitní studia začal na tehdejší jediné filipínské vysoké škole, Univerzitě sv. Tomáše, kde se věnoval oboru medicíny. Ve svém studiu pokračoval na univerzitě v Madridu, kde si kromě oční chirurgie, zapsal i obory filozofie a literatura. V roce 1884 získal lékařský diplom, rok poté i titul z filozofie a literatury. Za studiem očního lékařství pak zamířil ještě do Paříže a německého Heidelbergu, kde složil svůj druhý doktorát. 

Někdy v této době se také seznámil s profesorem Ferdinandem Blumentrittem z Litoměřic, který se stal jeho blízkým přítelem. V Litoměřicích strávil celkem 4 dny a následně se vydal na několikadenní návštěvu Prahy. Při své cestě se zdržel i v Brně, kde přenocoval na místě současného Grand Hotelu. 

José Rizal ovládal více než 10 jazyků, od svého rodného tagalonu, přes španělštinu, latinu až po hebrejštinu. Je také autorem románů Noli Me Tángere (Nedotýkej se mne) a El filibusterismo (Povstalectví), které sloužily jako inspirace pro filipínské hnutí za nezávislost. 

Rizalovi se stalo osudným vypuknutí Filipínské revoluce. I přesto, že neexistovaly žádné důkazy a Rizal neměl s nacionalistickým hnutím Andrése Bonifacia nic společného, byl popraven za spiknutí a vzporu 30. prosince 1896. Před svou smrtí poslal Rizal dva dopisy, jeden své matce a druhý svému blízkému příteli Ferdinandu Blumentrittovi do Čech. 

José Rizal je považován za národního hrdinu Filipín. Byl to národní buditel a nejvýznamnější postava filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělského koloniální nadvlády. 4. července 1946 byla na místě jeho popravy vyhlášena nezávislost Filipín. Podobizny tohoto intelektuála také visí v každé škole a najdeme je také na 2pesové bankovce, 1pesové minci či poštovních známkách. Jeho jméno také nese nejvýznamnější park Manily, kde jsou pohřebené jeho kosti, které jsou stráženy celoročně čestnou stráží. U Rizalova pomníků se každoročně v den jeho narozenin a smrti konají oficiální slavnosti s pokládáním věnců. Tyto dny jsou zároveň dny národního svátku. 

V roce 1911 byl na jeho počest založen Řád rytířů Josého Rizala, který má pobočky po celém světě, hlavně v USA a Kanadě, na Blízkém východě a v Evropě. Vyjímkou není ani Česká republika, která je Filipínám velmi blízká. Nejde o klasické pojetí rytířství jako takového. Hlavním úkolem řádu je propagovat učení José Rizala. Řád rytířů Josého Rizala je státní organizací, která se skládá většinou z bývalých politiků či velvyslanců. Jeho členy byly významené zahraniční osobnosti, jako například Henry Kissinger.  Mezi české zástupce řádu patří i Honorární generální konzul Filipín Ing. Břetislav Skácel a doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. z Mendelovi univerzity.  Nejvyšší rada řádu rozhodla, že místa navštívené José Rizalem na území Litoměřic, Prahy a Brna budou vyhlášeny za Rizalovo dědictví v České republice.