Filipíny

Filipínská republika je ostrovním státem v jihovýchodní Asii, který se rozkládá na 7641 ostrovech v Tichém oceánu. Mezi tři hlavní ostrovy řadíme Luzon, Visayas a Mindanao.  Hlavním městem je Manila. Se svými 109 miliony obyvatel jsou Filipíny třináctou nejlidnatější zemí na světě. 

Pomineme-li Autonomní region Muslimské Mindanao, lze Filipíny označit za unitární stát. Jedná se o zastupitelskou demokracii a vůbec nejstarší demokracii v Jihovýchodní Asii. Filipíny jsou prezidentskou republikou. Prezident je nejen hlavou státu, ale zároveň i hlavou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil. Je volen přímo na dobu šesti let. Od roku 2016 je filipínským prezidentem Rodrigo Duterte, během jehož administrativy došlo k přeorientování zahraničněpolitického směřování Filipín  na Čínskou lidovou republiku a Rusko. Filipínský parlament je dvoukomorový a skládá se z horní komory, který se nazývá Senát, a dolní komory tzv. Sněmovny reprezentantů. 

mapa