José Rizal

José Rizal sa narodil 19. júla 1861 v Calamba v provincii Laguna. Svoje univerzitné štúdiá začal na vtedajšej jedinej filipínskej vysokej škole, Univerzite sv. Tomáša, kde sa venoval odboru medicíny. Vo svojom štúdiu pokračoval na univerzite v Madride, kde si okrem očnej chirurgie, zapísal aj odbory filozofia a literatúra. V roku 1884 získal lekársky diplom, rok potom aj titul z filozofie a literatúry. Za štúdiom očného lekárstva potom zamieril ešte do Paríža a nemeckého Heidelbergu, kde spravil svoj druhý doktorát.

Niekedy v tejto dobe sa zoznámil s profesorom Ferdinandom Blumentritt z Litoměřic, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom. V Litoměřiciach strávil celkovo 4 dni a následne sa vydal na niekoľkodňový návštevu Prahy. Pri svojej ceste sa zdržal aj v Brne, kde prenocoval na mieste súčasného Grand Hotela.

José Rizal ovládal viac ako 10 jazykov, od svojho rodného tagalonu, cez španielčinu, latinčinu až po hebrejčinu. Je tiež autorom románov Noli Me Tanger (Nedotýkaj sa ma) a El filibusterismo (Povstalectvo), ktoré slúžili ako inšpirácia pre filipínske hnutia za nezávislosť.

Rizalovi sa stalo osudným vypuknutia Filipínskej revolúcie. Aj napriek tomu, že neexistovali žiadne dôkazy a Rizal nemal s nacionalistickým hnutím Andrésa Bonifacia nič spoločné, bol popravený za sprisahanie a zradu 30. decembra 1896. Pred svojou smrťou poslal Rizal dva listy, jeden svojej matke a druhý svojmu blízkemu priateľovi Ferdinandovi Blumentrittovi do Čiech.

José Rizal je považovaný za národného hrdinu Filipín. Bol to národný buditeľ a najvýznamnejšia postava filipínskeho hnutia za nezávislosť a oslobodenie od španielskeho koloniálnej nadvlády. 4. júla 1946 bola na mieste jeho popravy vyhlásená nezávislosť Filipín. podobizne tohto intelektuála visia v každej škole a nájdeme ich tiež na 2-pesovej bankovke, 1-pesovej minci či poštových známkach. Jeho meno tiež nesie najvýznamnejšie park Manily, kde sú pochované jeho kosti, ktoré sú strážené celoročne čestnou strážou. U Rizalových pomníkov sa každoročne v deň jeho narodenín a smrti konajú oficiálne slávnosti s pokladaním vencov. Tieto dni sú zároveň dni národného sviatku.

V roku 1911 bol na jeho počesť založený Rád rytierov Josého Rizal, ktorý má pobočky po celom svete, hlavne v USA a Kanade, na Blízkom východe a v Európe. Výnimkou nie je ani Česká republika, ktorá je Filipínam veľmi blízka. Nejde o klasické poňatie rytierstva ako takého. Hlavnou úlohou rádu je propagovať učenie José Rizal. Rád rytierov Josého Rizala je štátna organizácia, ktorá sa skladá väčšinou z bývalých politikov či veľvyslancov. Jeho členmi boli vyznamné zahraničné osobnosti, ako napríklad Henry Kissinger. Medzi českých zástupcov rádu patrí aj Honorárny generálny konzul Filipín Ing. Břetislav Skácel či doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. z Mendelovej Univerzity v Brne. Najvyššia rada rádu rozhodla, že miesta navštívené José Rizalom na území Litoměřic, Prahy a Brna budú vyhlásené za Rizalovo dedičstvo v Českej republike.