Služby

Služby ČR a SR:
1. vytipovanie, príprava a realizácia veľtrhov, výstav, seminárov a iných akcií na propagáciu
2. zabezpečenie školení a seminárov na mieru
3. vyhľadanie partnera na Filipínach
4. rešerše príležitostí v odbore
5. rešerše tendrových príležitostí
6. špeciálny marketingový prieskum
7. obchodne podnikateľské misie
8. zabezpečenie služobnej cesty, vrátane obchodných rokovaní a mimo obchodných aktivít
9. poskytovanie informačného servisu o právnych, daňových a ďalších podmienkach podnikania na Filipínach
10. pomoc pri vyhľadávaní zamestnancov, kancelárií, zakladanie spoločnosti
11. zaistenie kontaktov na filipínske inštitúcie a konkrétne osoby
12. vybavenie záležitostí na Filipínach (odovzdanie dokumentov a pod.)
13. umiestnenie ponuky na internete
14. zasielanie informačných materiálov

Okrem toho je Filipínska komora pripravená poskytnúť celú škálu doplnkových služieb.