Vízum

Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí v ČR a SR občania Českej republiky a slovenskej republiky môžu na Filipíny vycestovať za účelom turistiky bez, pokiaľ ich doba pobytu nepresiahne 30 dní. Pre vstup sa vyžaduje cestovný pas, platný minimálne 6 mesiacov nad predpokladanú dobu pobytu na Filipínach, spiatočná letenka, eventuálne letenka do dalšie destinácie. Bez spiatočnej alebo nadväzujúcej letenky nebudú cestujúci vpustení.

Pri turistických cestách nad 30 dní či cestách za iným účelom je potrebné si požiadať o víza. Na konzuláte vám môžeme vydať turistické vízum na jednorázový vstup platný na 59 dní. Ďalej turistické vízum s možnosťou opakovaného vstupu na 6 mesiacov alebo na rok.

So žiadosťou o vízum si so sebou prineste:

1. vyplnený formulár (visaform)

2. fotografiu pasového formátu

3. spiatočnú letenku eventuálne nadväzujúcu

4. poistenie na dobu pobytu

5. pas

6. feedback (Feedback form)