Členstvo

Členovia pre členov
  • Členstvo v česko-filipínskej obchodnej komore prináša veľa výhod. Najlepšie referencií ste pre nás práve Vy. Ak pribudne nový člen komory na základe Vášho odporúčania, plynú pre Vás ďalšie výhody.
  • Pri získaní každého nového člena od nás dostanete zľavu v rámci členského ročného poplatku v nasledujúcom roku.
Výhoda pre všetkých!
  • Pripojením nových členov pomôžete rozšírenie česko-filipínskej základne o nových partnerov. Širšie partnerstvo znamená väčší vplyv a viac kontaktov.
  • Pri získaní nového člena nám napíšte na e-mail philcongen.brno@gmail.com
  • Za každého novo prichádzajúceho člena tak môžete dostať zľavu 10% ročného členského poplatku komore