Náš tím

Břetislav Skácel

Ing. Břetislav Skácel vyštudoval Vysoké učení technické v Brne a v roku 2004 potom následne dokončil svoje manažérske štúdium na Open University Czech Republic.

Ako vedúci projektu riadil realizáciu projektov z odboru ekologických zdrojov energie a úpravy vody a dodávok strojného zariadenia a investičných celkov, a to najmä v zahraničí. V roku 2005 založil exportnú alianciu „Czech Renewable Energy Alliance“ a stal sa jej manažérom. Následne viedol jej transformáciu na klaster CREA Hydro&Energy, o.s., v rámci, ktorého od roku 2008 zastáva pozíciu predsedu výboru združenia a manažéra klastru.

Od roku 2001 pravidelne riadi projekty rozvojovej pomoci ČR na Filipínach. V roku 2012 bol menovaní honorárnym generálnym konzulom Filipínskej republiky v Brne.

Jan Heisler

Spoluzakladateľ Filipínskej zmiešanej hospodárskej komory pre Českú republiku a Slovensko.