O nás

Filipínska zmiešaná hospodárska komora pre Českú republiku a Slovensko je samosprávnym, nepolitickým a dobrovoľným spolkom českých, slovenských a zahraničných (filipínskych), fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem podieľať sa na rozvoji Česko-Slovensko-filipínskej obchodnej spolupráce. Komora bola založená podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, začiatkom roka 2015.