Ekonomika Filipín

Táto ostrovná krajina je bývalou kolóniou Španielska a USA, čo sa prejavuje na vplyve západnej kultúry a v pôsobení amerických firiem. V období po Druhej svetovej vojne boli Filipíny jednou z najbohatších krajín v Ázii, hneď za Japonskom. Postupne ale od 60. rokov 20. storočia začali v porovnaní s ich susedmi strácať dynamiku rastu. Tento trend sa zvýraznil v 80.rokoch počas Marcosovho režimu, kedy jednak na svetovom trhu poklesol dopyt po filipínskych výrobkoch a taktiež sa “stratilo” približne 10% HDP v dôsledku korupcie. Po prijatí demokracie a následnej reštrukturalizácii bankového sektora na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia, Filipíny dokázali čiastočne mobilizovať hospodárske nástroje a ekonomické prostriedky na prekonanie negatívnych dôsledkov krízy. Filipíny sú považované za najstaršiu demokraciu v regióne juhovýchodnej Ázie s nádejne sa rozvíjajúcou ekonomikou a prozápadnou kultúrou.

Hoci na Filipínach stále pretrvávajú rozsiahle korupčné škandály. Celkovo však možno zmeny v oblasti vládnutia hodnotiť pozitívne. Medzi hlavné slabiny filipínskej ekonomiky patrí predovšetkým slabá infraštruktúra, trh práce a bezpečnostná situácia.

Filipíny sa od roku 2018 stretávajú s vysokou infláciou, ktorá sa prejavuje najmä rastom cien potravín. Za posledné roky došlo tiež k zdraženiu nájmov, ceny za vodu a elektrinu a palív, čo negatívne ovplyvnilo aj ceny za dopravu. Pretrvávajúca vyššia inflácia a pomerne pomalé tempo rastu HDP vyvíja do značnej miery tlak na súčasnú vládu k zachovaniu či zrýchleniu kapitálových investícií, ktoré budú úplne kľúčové pre filipínskou ekonomiku v najbližších rokoch. Vláda sa snaží priviesť čo najviac peňazí do infraštruktúry a v rámci programu “Build, Build, Build” , ktorý sa sústredí najmä na budovanie prístavov, letísk, ciest, železníc, zavlažovacích systémov a protipovodňových a energetických zariadení.

Medzi Českou republikou a Filipínami pretrváva pomerne úzka spolupráca, ktorá sa postupne z rezortu cestovného ruchu rozšírila aj na rezort obchodu, obrany, poľnohospodárstva, životného prostredie alebo školstva. Prehĺbenie spolupráce bolo možné najmä vďaka záujmu o spoluprácu na oboch stranách a blízkosťou kultúr. Česká republika je tak schopná presadzovať sa na Filipínach lepšie ako v iných ázijských krajinách.