Veľtrhy v ČR a SK

                                                                                    2017
 19 – 22 január  GO – Medzinárodný veľtrh priemyslu cestovného ruchu, BrnoREGIONTOUR – Medzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch, Brno  CZ
21 – 24 marec Amper Brno – Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizáce, komunikáce, osvetlenia a zabezpečenia, Brno CZ
22 – 25 marec RACIOENERGIA – Medzinárodný veľtrh využitia energie, Bratislava SK
20 – 23 apríl DOMEXPO 2017 – 12. ročník komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pro fotovoltaiku a solárnu techniku, Nitra SK
25 – 29 apríl Stavebné veľtrhy Brno CZ
9 – 12 máj FOR ENERGO Smart 2017 – 6. medzinárodný veľtrh výroby, rozvodu a efektívneho využitia energie, Praha CZ
9 – 12 máj FOR INDUSTRY – 16. medzinárodný veľtrh strojárenských technológií, Praha CZ
9 – 12 máj FOR INFOSYS – 2. veľtrh informačných systémov pre priemysl, Praha CZ
11 – 14 máj NATUR EXPO BRNO – Veľtrh udržateľného života v krajine, Brno CZ
11 – 14 máj ANIMAL TECH – Medzinárodný veľtrh pre živočíšnu výrobu, Brno CZ
17 – 18 máj Stainless – Medzinárodný veľtrh korózievzdorných ocelí , Brno CZ
23 – 25 máj Vodovody – kanalizácie 2017 – 20. medzinárodná vodohospodárska výstava, Praha CZ
23 – 26 máj MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH – Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií, Nitra SK
23 – 26 máj ELO SYS – Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií, Nitra SK
17 – 20 august AGROKOMPLEX 2017 – Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, Nitra SK
18 – 21 august OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – Obnoviteľné zdroje energie, Nitra SK
24 – 29 august ZEM ŽIVITEĽKA – 43. medzinárodný agrosalón – obnova a rozvoj vidieka, rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárska technika, potravinárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo, záhradníctvo a pestovateľstvo, služby pre poľnohospodárstvo, ostatné, České Budejovice CZ
19 – 23 september FOR THERM 2017 – 8. veľtrh vykurovania, alternatívnych zdrojov energie a vzduchotechniky, Praha CZ
3 – 4 október ELEKTROFEST – ELFETEXFEST PLZEŇ -23. veľtrh priemyselnej elektrotechniky, elektroniky a energetiky, Plzeň CZ
9 – 13 október MSV – Medzinárodný strojárenský veľtrh, Brno CZ
9 – 13 október Automatizácia – Meracia, riadiaca, automatizačná a regulačná technika, Brno CZ
9 – 13 október ENVITECH – Medzinárodný veľtrh technológií pre ochranu životného prostredia, Brno CZ